ELEKTROLUCNO ZAVARIVANJE PDF

INVERTER GYS P ZAVARIVANJE INVERTER GYS P WELDING WELDING ARC GYS.

Author: Dukasa Junos
Country: Azerbaijan
Language: English (Spanish)
Genre: Technology
Published (Last): 21 March 2017
Pages: 496
PDF File Size: 3.65 Mb
ePub File Size: 17.13 Mb
ISBN: 883-7-63131-383-8
Downloads: 79863
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Akinotilar

Pri zapaljivanju luka napon iznosi V, a pri zavarivanju V. Istopljeni metal zima iz vazduha kiseonik i azota u luku sagorevaju Ugljeniksilicijum i mangan. Da bi to prijanjanje bilo bolje, mogu elekrolucno prethodno bakarisati ili poniklovati. U upotrebi je od Pored ovih postoje i obmotane elektrode koje su osim toga obmotane azbestom ili trakom od hartije. Na vrhove elektroda i preko luka duva struja vodonika, kja izlazi iz prstenastih siskova.

Ovakvo zavarivanje se primenjuje uglavnom pri popravkama livenih predmeta.

Olovo se zavaruje samo sa ugljenim elektrodama. Struja izmedju elektrode i metala sastoji se od elektrona i pozitivnih jona. Sve je to dato u uputstvu ili u katalozima fabrika. elektrolucnoo

Uvek se ispod sastava limova mora postaviti podloga od gvozdenog lima ili azbesta. Istopljen metal prima kiseonik i azot iz vazduha, a ugljenikmangan i silicijum izgore.

  LIBRO CHECKLAND PDF

Ručno elektrolučno zavarivanje – Wikipedija

Zavarivanje nikla i njegovih legura kao elektrode upotrebljava se monel metal. Elektroda se dalje topi, sliva se zajedno sa istopljenim ivicama lima i epektrolucno oluk. Ovaj postupak se primenjuje za izradu sudova do lima, kotlova, konstrukcija, cevi i za navarivanje. Oni nisu osetljivi na promene i udare struje koji nastaju pri zavarivanju lukom. Ovaj postupak je u upotrebi od Kod njega je plus pol vezan za predmet koji se zavaruje a elektroda za minus pol.

Kod ovog postupka se dve ugljene elektrode postavljaju pod uglom jedna prema drugoj i izmedju njih se nalazi elektromagnet koji odbija plameni luk. Plus pol se vezuje za predmet, a minus pol za elektrodu.

Elektrolučno zavarivanje

Ako se zavaruju predmeti od valjane bronzeonda ih je potrebo zagrejati. Pri sudaru elektrona sa predmetom koji se zavaruje, predmet se zagreva na temperaturu koja iznosi do stepeni celzijusa. Ovde se razlikuju toplo i hladno zavarivanje.

Za izradu elektroda uzima se onaj materijal koji po svom sastavu odgovara predmetu koji se zavaruje ili navaruje. Za zavarivanje se primenjuju iste legure kao kod zavarivanja gasom.

  ARCSCAN ARCGIS TUTORIAL PDF

Umesto volfram elektroda mogu se uporebiti elektrode i od drugih metala. Ovaj postupak se malo primenjuje. Po spoljnjem izgledu elektrode mogu biti: Oni imaju bolje osobine za zavarivanje tankih limova i sa njima se elektrooucno zavaruje sa elektrodama sa dubokom penetracijom.

Ručno elektrolučno zavarivanje

Bakar i njegove legure su se ranije zavarivale Autogenim postupkom. Zbog toga su oni skuplji od ostalih.

Benardosov postupak je najstariji postupak zavarivanja