BRODSKI PARNI KOTLOVI PDF

parni kotlovi. PODJELA GENERATORA PARE Prema smještaju – načinu ugradnje: • pokretni (brodski, lokomotivni), • stacionarni. Prema namjeni. Škotski kotao je vrsta parnog kotla ili generatora pare koji je do Drugog svjetskog rata bio najčešće ugrađivan brodski proizvođač pare. Tako je na primjer. [4] J. Šretner, Brodski parni kotlovi, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb [5] A. H. Byrknes, Run-Time User’s Guide and Reference Manual, Powersim

Author: Tekus Akigrel
Country: Luxembourg
Language: English (Spanish)
Genre: Environment
Published (Last): 18 September 2006
Pages: 199
PDF File Size: 14.85 Mb
ePub File Size: 15.41 Mb
ISBN: 630-8-94391-994-1
Downloads: 97804
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Daijin

Sve velicine u ovom izrazu uglavnom se dobijaju eksperimentalnim putem, tako da prilikom bilansiranja kotla gubitak u1, kao i ostale gubitke treba pretpostaviti. Udio vlaznih komponenti u produktima sagorijevanja racunamo kao: Koristi od zagrijaca su: Brofski hemijska reakcija se naziva sagorijevanjem i obicno je pracena plamenom. Ploce su debljine od oko 3mm, a sirina kanala iznosi 25mm.

Ta energija hemijske reakcije se koristi za podizanje entalpije produkata sagorijevanja, te se dalje kao toplota prenosi na ogrjevne povrsine. Isparivac podizne cijevi kod prirodne cirkulacije6. Prenos toplote je neprekidan.

Ložište (kotao) – Wikipedija

Druga provjera Provjeru vrsimo putem izraza: Na velicinu ovog gubitka uticu sljedeci faktori: Kod novijih konstrukcija su relativni koraci znato manji, sto utice na snizenje temperature zida, smanjuje njegovu debljinu i pojeftinjuje troskove izrade i montaze. Skica kotla sa svim kotlovskim elementima Kolicina toplote prihvacena u isparivacu se racuna prema obrascu: Dim je sivo—bijele boje.

  EPIDEMIOLOGI BHISMA MURTI PDF

Kolicina toplote prihvacena u zagrijacu zraka se racuna prema formuli: Kotlovski gubici Kotloovi mora da zadovolji dva osnovna uslova: Osim toga, intenzivna razmjena toplote u lozistu obavlja se preko lozisnih ogrevnih povrsina. Parni kotao sa jednim bubnjem i sagorijevanjem u letu 5 broddki.

U zavisnosti od vrste kotla i konvektivni dio isparivaca je razlicit, a postoje i izvedbe kotlova bez konvektivnih isparivaca. Moze se odrediti na osnovnu raznih teorijskih ili empirijskih obrazaca.

Muris Begić Parni Kotlovi II

Na vrhu sloja nalazi se svjeze nabaceni ugalj 1 koji se susi i zagrijava. Kolicina toplote prihvacene u pregrijacu pare se racuna na iduci nacin: Na kvalitet procesa sagorijevanja znato utice broj i polozaj gorionika.

Takve koncepcije se srecu i kod savremenih lozista, ako u njima sagorijevaju niskokaloricna goriva. Ako temperatura lozista opadne ispod temperature paljenja goriva, nastaje gasenje vatre i stvaranje gustog crnog dima.

Škotski kotao

Maksimalni sadrzaj CO racunamo: Procenutalni sastav produkata sagorijevanja u kotlovk od lambda Tabela 1. Regenerativni zagrijac zraka sastoji se od bubnja izdijeljenog u sekcije. Polazeci od maksimalnog sadrzaja CO2 u produktima sagorijevanja, koji se dobija kao odnos kolicine CO2 i bbrodski kolicine suhih produkata sagorijevanja pri potpunom sagorijevanju ugljika, tj.: Neizgorjeli dio goriva u propadu je koksni ostatak koji ima vecu toplotnu moc nego gorivo.

  24C02W6 DATASHEET PDF

Osnovna osobina ovih kotlova je da u isparivacu nema cirkulacije, nego se isparavanje odvija u jednom pravcu radnog fluida.

Vrela voda U NT. Pritisak pare u isparivacu imace konstantnu vrijednost samo u slucaju da je produkcija pare u isparivacu jednaka kolicini pare sto izlazi iz isparivaca. Cijev su zavarene za kolektore.

Brodski parni kotlovi – Milivoj Jurjević – Google Books

Najcesce se primjenjuju iduci obrasci: Ozraceni pregrijac pare, 8. U zavisnosti od dinamickog odziva kotla, prelazak sa jednog na drugi rezim rada moze biti kraci ili duzi. Brzina sagorijevanja goriva se povecava odrzavanjem vise temperature u lozistu, ravnomjernijom mjesavinom goriva i vazduha, upotrebom sitnijeg i rastresitijeg goriva, kao i vecim sadrzajem vodonika u parnu.

Parne kotlove sa prinudnom cirkulacijom 3. Potpuno sagorijevanje se vrsi u etapama, i to: